20

20 letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Profesjonalna ocena ryzyk indywidualnych i biznesowych

Dostęp do oferty największych towarzystw ubezpieczeniowych

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Assistance
 • Ubezpieczenie AC
 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie NWW
 • Ubezpieczenie szyb samochodowych
 • Ubezpieczenie OP

Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie szkolne dla dzieci
 • Na życie
 • Na emeryturę

Ubezpieczenia majątku osób fizycznych

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenia dla pracowników

 • Ubezpieczenia grupowe
 • Pakiety medyczne
 • Ubezpieczenie NNW
 • Benefity dla kluczowych pracowników
 • Inne

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

 • Ubezpieczenie przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • Ubezpieczenie firmy od zdarzeń losowych
  • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy
  • Ubezpieczenie kosztów stałych
 • Ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe)
 • Ubezpieczenia techniczne(budowlano-montażowe)
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Zabezpieczenie rodziny, wspólników na wypadek zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie majątku firmowego

Ubezpieczenia dla rolników

 • Ubezpieczenie budynków gospodarstw rolniczych
 • Ubezpieczenie OC rolników
 • Ubezpieczenie upraw

Produkty Finansowe

Oszczędzanie

Regularne odkładanie dowolnej kwoty, z gwarancją wypłaty umówionej sumy

Emerytura

Budowanie dodatkowego kapitału emerytalnego w IKE, IKZE, PPE, funduszach kapitałowych

Inwestycje

TFI, fundusze kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny, dobrowolny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Jest pierwszym programem oszczędnościowym, który dzięki wpłatom zarówno po stronie budżetu państwa, pracodawcy jak i pracownika, ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków.

Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. PPK Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo w lipcu 2019 r, do programu mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Harmonogram przystępowania firm do PPK

 • Zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
 • Od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
 • Od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
 • Pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Program PPK obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Pod PPK nie będą natomiast podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy.

Aktualności

Otrzymaliście list z ZUS-u?

Do wszystkich przyszłych emerytów wysyłane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych listy, w których podana jest informacja o stanie konta ubezpieczonego.  Taką informację otrzyma każdy, kto…
Przeczytaj

8 zasad – Jak właściwie wybrać ubezpieczenie?

O tym, że warto się ubezpieczać, nie trzeba nikomu przypominać. Każdy zainteresowany płaci składkę, a w zamian za to wybrany zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do…
Przeczytaj

Obowiązkowe OC a jego brak

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakupić komunikacyjne ubezpieczenie OC.  Co grozi za brak OC? OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem…
Przeczytaj

Co się stanie z oszczędnościami w PPK po naszej śmierci?

Oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą miały charakter prywatny. Oznacza to, że będzie można nimi dysponować zarówno na etapie akumulacji jak i po ukończeniu 60.…
Przeczytaj
Przejdź do bloga

Kontakt

+48 724 006 357
biuro@suif.pl
ul. Redutowa 50 / 127
01-131 Warszawa
Świat Ubezpieczeń i Finansów sp z o.o.
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000720203
 • NIP: 5272839765
 • REGON: 369539983

Formularz kontaktowy