Co się stanie z oszczędnościami w PPK po naszej śmierci?

Oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą miały charakter prywatny. Oznacza to, że będzie można nimi dysponować zarówno na etapie akumulacji jak i po ukończeniu 60. roku życia. 

Prywatny charakter oszczędności w PPK potwierdza fakt, iż uczestnik może w dowolnym momencie wycofać zgromadzone na swoim koncie środki.

Rachunek osoby będącej uczestnikiem PPK będzie zasilany z trzech źródeł: z wynagrodzenia pracownika, z dodatkowych środków pracodawcy i z corocznych dopłat z budżetu państwa. Środkami pochodzącymi z pierwszych dwóch źródeł można swobodnie dysponować zarówno na etapie oszczędzania, czyli do 60. roku życia uczestnika, jak i po ukończeniu tego wieku. 

Rezygnacja z oszczędzania w PPK przed ukończeniem 60. roku życia oznacza zwrot wszystkich dopłat otrzymanych ze strony państwa do Funduszu Pracy. 

Uczestnik bez ponoszenia kosztów może wycofać swoje środki w nagłych wypadkach losowych. Co ważne, zgromadzone środki nie przepadają w przypadku śmierci uczestnika PPK. Podlegają one dziedziczeniu. W zależności od decyzji będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika.

Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. 

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

+48 724 006 357

biuro@suif.pl

fot. Co się stanie z oszczędnościami w PPK po śmierci uczestnika?

*źródło: serwisemerytalny.rp.pl