Obowiązkowe OC a jego brak

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakupić komunikacyjne ubezpieczenie OC. 

Co grozi za brak OC?

OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Chroni zarówno posiadacza pojazdu, który spowoduje wypadek czy kolizję, jak i poszkodowanego. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez ubezpieczonego ponosi zakład ubezpieczeń – do wysokości sum gwarancyjnych. Natomiast poszkodowany ma wypłacone odszkodowanie – nie musi np. naprawiać pojazdu z własnych środków.

Brak komunikacyjnego OC w Polsce wiąże się z karami, które nakładane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz zajmuje się m.in. kontrolowaniem spełnienia obowiązku ubezpieczenia oraz karaniem tych, którzy tego obowiązku nie dopełnili. Dlaczego posiadacze pojazdów dopuszczają do przerwy w ubezpieczeniu OC?

Najczęstsze przyczyny to:

  • nieświadomość tego, że każdy pojazd, który pozostaje zarejestrowany, również niesprawny i niewykorzystywany, musi mieć wykupione OC;
  • brak wiedzy o tym, że ubezpieczenie OC otrzymane od poprzedniego właściciela w wyniku sprzedaży pojazdu lub przekazania go w drodze darowizny nie przedłuża się automatycznie – wygasa wraz z zakończeniem umowy;
  • niezapłacenie pełnej składki za ubezpieczenie OC, w wyniku czego umowa zakończyła się wraz jej wygaśnięciem i nie została automatycznie przedłużona;
  • problemy finansowe posiadacza pojazdu.

UFG szacuje, że liczba nieubezpieczonych pojazdów może wynosić w Polsce nawet ponad 90 tysięcy. 

Ile wynosi kara za brak OC?

Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju pojazdu mechanicznego, minimalnego wynagrodzenia w danym roku oraz czasu przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. W 2019 roku, w przypadku samochodów osobowych, kara wynosi:

  • do 3 dni – 900 zł,
  • od 4 do 14 dni – 2250 zł,
  • powyżej 14 dni – 4500 zł.

Co istotne, nałożenie kary nie zwalnia posiadacza pojazdu z konieczności zakupu ubezpieczenia OC. 

Potrzebujesz OC w korzystnej cenie? Skontaktuj się z nami i otrzymaj najlepszą ofertę

+48 724 006 357

biuro@suif.pl

*źródło: rp.pl


OC a jego brak