Pracownicze Plany Kapitałowe już od lipca

Już niedługo polscy pracodawcy wdrożą pierwsze PPK dla swoich pracowników. Pierwszy etap dla firm powyżej 250 pracowników już za blisko 3 miesiące, a od stycznia grupa kolejnych firm (50-249 pracowników) będzie musiała zdecydować, z kim chce podjąć długofalową i wieloletnią współpracę.

„Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (pod PPK nie będą natomiast podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy). Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli. (…) W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik oraz pracodawca będą solidarnie wpłacali na specjalne konto dwie składki – obligatoryjną składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową”. (źródło: pracowniczeplanykapitalowe.org.pl)

Sama decyzja jednak to dopiero pierwszy krok, a dalej przygotowanie harmonogramu wdrożenia, dopasowanie systemu kadrowo-płacowego oraz szeroka kampania informacyjna dla pracowników. Po wdrożeniu czeka firmę wiele lat współpracy w obsłudze pracowników firmy oraz zarządzania ich oszczędnościami, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego dostawcy tej usługi.

Pomożemy Twojej firmie w wyborze najlepszego partnera, który:

– ma doświadczenie w obsłudze programów emerytalnych w dużych firmach,

– przejmie większość obowiązków nałożonych przez ustawodawcę,

– przygotuje pracowników Twojej firmy do wdrożenia PPK,

– zapewni wsparcie techniczne i zaplecze obsługowe.

Skontaktuj się z naszymi doradcami i bądź spokojny w temacie PPK.

biuro@suif.pl