Polisa na dożycie – dla kogo?

Niejednokrotnie wiele osób zderza się z problemem z oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe propozycjami. Jaką ochronę dla siebie i bliskich wybrać? Czy chcąc zabezpieczyć rodzinę wystarczy polisa na życie? Jak należy rozumieć polisę na dożycie?

Różnica pomiędzy powyższymi polega na tym, że ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jej zadaniem jest ochrona finansowa rodziny ubezpieczonego. Często też towarzyszy wieloletnim kredytom mając na celu zabezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zapewnia również środki na wydatki związane m.in. z pogrzebem.

Gdy zostanie poszerzone o ubezpieczenie na dożycie – świadczenie zostanie wypłacone po osiągnięciu określonego wieku przez ubezpieczonego. Może być to np. 60, 65, 70 lat. Główną funkcją, dzięki regularnie opłacanym stawkom, jest tu przede wszystkim oszczędzanie, a ze zgromadzonego kapitału będzie można korzystać po osiągnięciu określonego wieku. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy główny ubezpieczony umrze – odszkodowanie zostanie wypłacone osobom uposażonym.

Dobrą opcją jest połączenie obu – ubezpieczenie na życie i dożycie jest ubezpieczeniem łączącym w sobie funkcję ochronną i oszczędnościową. Należy to rozumieć w ten sposób, że ubezpieczenie tylko na życie ma wyłącznie funkcję chroniącą życie ubezpieczonego. Obie polisy gwarantują wypłatę świadczenia w przypadku jego śmierci, ale tylko ubezpieczenie z opcją dożycia zapewnia świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego na emeryturę.

Aby otrzymać więcej szczegółów bądź ofertę SUiF – skontaktuj się z nami.

+48 724 006 357

biuro@suif.pl