Emerytura – spokojny optymizm czy zatroskany realizm

Zbadano wyobrażenia i postawy Polaków dotyczące życia na emeryturze. Okazuje się, że blisko 40% Polaków to spokojni optymiści, czyli osoby, które mają najwięcej pozytywnych skojarzeń z emeryturą, 38% ma obojętny stosunek, a 24% to tak zwani zatroskani realiści, mający najwięcej negatywnych skojarzeń z emeryturą. 

Z wydanego komunikatu na temat badania (zrealizowanego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia) wynika, że według pozytywnych optymistów emerytura będzie czasem odpoczynku, rozwijania swoich pasji i hobby. W porównaniu do pozostałych grup duża część osób należących do tej grupy uważa, że ich sytuacja poprawi się na emeryturze, albo przynajmniej nie zmieni. Częściej od innych planują swoją przyszłość w tym okresie. Według nich, ich życie będzie finansowane właśnie z emerytury oraz oszczędności. 

Wskazują oni na większą liczbę aktualnych sposobów gromadzenia środków na przyszłość. Jako najlepsze sposoby zabezpieczenia wskazują odkładanie pieniędzy w banku oraz inwestowanie w nieruchomości, a także częściej niż pozostałe segmenty na opłacanie składek ZUS/KRUS i OFE.

Żyjemy coraz dłużej, pytanie więc o o to z czego będziemy żyć na emeryturze, staje się coraz ważniejsze. Za kilka miesięcy rusza program PPK, dzięki któremu wzrośnie odsetek Polaków mających środki na to, by faktycznie aktywnie spędzić czas na emeryturze. 

38% Polaków to tzw. bierni wypierający – posiadają obojętny stosunek do emerytury. Myślą o niej rzadko i nie wzbudza ona w nich ani pozytywnych, ani negatywnych emocji.

Emerytura kojarzy im się głównie z odpoczynkiem i czasem dla siebie oraz bliskich, ale także z problemami finansowymi. Uważają, że ich sytuacja na emeryturze ulegnie pogorszeniu albo nie zmieni się. Nie planują jeszcze przyszłości na emeryturze – blisko 1/3 nie gromadzi środków na ten etap życia. Uważają, że ich życie będzie finansowane głównie z emerytury. 1/3 uważa, że nie ma sposobu oszczędzania zapewniającego najlepszą perspektywę na przyszłość. Pośród sposobów zabezpieczenia przyszłości najczęściej wskazują odkładanie pieniędzy w banku. 

Jak podaje IZFiA, blisko 1/4 Polaków to zatroskani realiści – grupa mająca najwięcej negatywnych skojarzeń z emeryturą.

Emerytura kojarzy im się głównie z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Według nich, ich sytuacja na emeryturze ulegnie pogorszeniu. Uważają, że ich zarobki będą niższe niż obecnie, dlatego częściej niż inni wskazują na zamiar pracowania (w mniejszym wymiarze godzin) na emeryturze lub przejścia na emeryturę najpóźniej, jak to będzie możliwe. Nie planują jeszcze przyszłości na emeryturze. 27% z nich jeszcze nie gromadzi środków na emeryturę. Jako najlepsze sposoby zabezpieczenia na przyszłość wskazują odkładanie pieniędzy w banku oraz inwestowanie w nieruchomości, ale na razie tylko część z nich to robi. 

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1 200 Polaków w wieku 18-64 lata. 

Żródło: money.pl